• Zaměřujeme

  se na Vaše pozemky, nemovitosti a stavby

  Zaměříme váš pozemek, stavbu, nemovitost

GEODEZIE KLATOVY s.r.o.

Jsme na trhu již více než 25 let

zaměření a zpracování elektrických sítí dle Metodiky ČEZ Distribuce a.s.
základní mapy závodů
Geodeti Klatovy
Vytyčování stavebních objektů včetně kontrolních měření
rozdělení pozemku
inženýrské sítě
zaměření historických budov
zaměření a vyhotovení podélných a příčných profilů komunikací a vodních toků
kontrolní měření stavby
Geodetické záznamy
zaměření inženýrských sítí
vytyčení a zaměření vodohospodářských staveb
zaměření inženýrských sítí

Katastr nemovitostí

Geometrické plány pro zaměření stavby, rozdělení pozemku, geometrický plán na vyznačení věcného břemene včetně věcných břemen inženýrských sítí (pro RWE, ČEZ a jiné správce sítí), vytyčování hranic pozemků, vytyčení hranic pozemků zjednodušené evidence (pozemkový katastr, příděl) s následným vyhotovením geometrického plánu, jednoduché pozemkové úpravy.

kontrolní měření stavby

Inženýrská geodézie

Vytyčování stavebních objektů včetně kontrolních měření, vybudování vytyčovacích sítí, vytyčování liniových staveb, dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření historických budov a vyhotovení stavebních výkresů, řezů objektem a pohledů, zaměření inženýrských sítí, vytyčení a zaměření vodohospodářských staveb, zaměření a zpracování elektrických sítí dle Metodiky ČEZ Distribuce a.s., zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí dle Směrnice RWE Gas Net. s.r.o., měření a výpočty kubatur, výkon funkce úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.

základní mapy závodů

Účelové mapování, podklady pro projekční práce

Výškopisné a polohopisné plány velkých měřítek jako podklady pro projekční práce s výstupem do formátů *.dgn, *.dwg, *.dxf, technické mapy měst, základní mapy závodů, zaměření a vyhotovení podélných a příčných profilů komunikací a vodních toků

vyznačení věcného břemene

“Rádi Vás uvítáme v naší kanceláři v Klatovech, kde jsme připraveni Vám poradit a realizovat Vaši zakázku. Věřím, že v nás najdete spolehlivého dodavatele geodetických prací.”

Ing. Pavel Brůha

REFERENCE

Stálí odběratelé našich geodetických služeb

Geodetické záznamy

Pro oblast katastru nemovitostí

 • městské a obecní úřady
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • GasNet s.r.o.
 • ČEZ Distribuce a.s.
 • Lesy ČR

Pro inženýrskou geodézii

 • Silnice Klatovy, a.s.
 • SUPTel, a.s.
 • Bögl a Krýsl, k.s.
 • SWIETELSKY stavební s.r.o.
 • Eurovia CS, a.s.
 • GasNet s.r.o.
 • ČEZ Distribuce a.s.
 • SUDOP Praha, a.s.
 • Investtel, s.r.o.
 • Lesní stavby Nýrsko, s.r.o.

Pro účelové mapování

 • SUDOP Praha, a.s.
 • Investtel, s.r.o.
 • Město Klatovy
 • projekční kanceláře
 • vytyčování hranic pozemků

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Geodezie Klatovy s.r.o.

Plánická 171, 339 01 Klatovy 

Telefon +420 376 315 975, +420 604 206 630
Email  geodet.bruha@email.cz