geodet-klatovy
 
 
 

GEODEZIE KLATOVY s.r.o.

 
geodet-klatovy
 
 
 
 
 
 
 

Katastr nemovitostí

 
geometrické plány pro zaměření stavby, rozdělení pozemku, geometrický plán na vyznačení věcného břemene včetně věcných břemen inženýrských sítí (pro RWE, ČEZ a jiné správce sítí), vytyčování hranic pozemků, vytyčení hranic pozemků zjednodušené evidence (pozemkový katastr, příděl) s následným vyhotovením geometrického plánu, jednoduché pozemkové úpravy
 
 
 
 
geodet-klatovy
 
 
 
geodet-klatovy
 
geodet-klatovy
 
 
 
geodet-klatovy
 
geodet-klatovy
 
 
 
 
 
 
 
 

Inženýrská geodézie

 
vytyčování stavebních objektů včetně kontrolních měření, vybudování vytyčovacích sítí, vytyčování liniových staveb, dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření historických budov a vyhotovení stavebních výkresů, řezů objektem a pohledů, zaměření inženýrských sítí, vytyčení a zaměření vodohospodářských staveb, zaměření a zpracování elektrických sítí dle Metodiky ČEZ Distribuce a.s., zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí dle Směrnice RWE Gas Net. s.r.o., měření a výpočty kubatur, výkon funkce úředně oprávněného zeměměřičského inženýra
 
 
 
 
geodet-klatovy
 
 
 
geodet-klatovy
 
 
 
 
 
 
 
 

Účelové mapování, podklady pro projekční práce

 
výškopisné a polohopisné plány velkých měřítek jako podklady pro projekční práce s výstupem do formátů *.dgn, *.dwg, *.dxf, technické mapy měst, základní mapy závodů, zaměření a vyhotovení podélných a příčných profilů komunikací a vodních toků
 
 
 
 
geodet-klatovy
 
 
 
geodet-klatovy
 
geodet-klatovy
 
 
 
 
 
 
 
 

Doplňkové služby

 
Zajistíme:
  • inženýrsko-geologický průzkum
  • hydrogeologický průzkum
  • vyhledání vodních zdrojů
  • měření radonového rizika ve stavbách
  • stanovení radonového indexu pozemku
 
 
 
 
 
 
 
“Rádi Vás uvítáme v naší kanceláři v Klatovech, kde jsme připraveni Vám poradit a realizovat Vaši zakázku. Věřím, že v nás najdete spolehlivého dodavatele geodetických prací.”

Ing. Pavel Brůha